จำนวนสมาชิก

  • สามัญ 6,768 ราย
  • สมทบ 1,753 ราย
  • รวม 8,521 ราย
  • เงินทุนสะสม 10,908,796.53 บาท
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2564 

แบบประเมินความพึงพอใจ

contact_page ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  โทร. 0 2659 6062 โทรสาร 0 2659 6054  อีเมล์ : chapanakit@dsdw.go.th  Line :